RSS

ПОМЕТ - "В" - 31.12.2014 г.


          ВИТА а 23  ( Кошка 0.1 ),   ВАЛЕНСИЯ  а 23  (  Кошка 0.1 ).
 

Ch.(WCF), In.Ch.(МФА)

Машуня Трофимна Адажио

 

E.Ch.(МФА)

Лексус Адажио


 

 


  


 
 ВИТА  ВИТА  ВИТА

 


 

 


 


 ВАЛЕНСИЯ  ВАЛЕНСИЯ  ВАЛЕНСИЯ